hoş geldiniz!

Dünyayı değiştirmek istiyorsak,

çocuklardan başlamalıyız.

Lord Yehudi Menuhin (Geiger)

Bremen Osterholz arco derneği Osterhoz semtinde gençlerin müzikal kabiliyetlerini geliştirmeleri için önemli hizmet vermektedir. Müzikle uğraşı kuşkusuz gençlerin fiziksel, duygusal ve entellektüel gelişiminde büyük kazanım sağlamaktadır. Bu nedenle çalışmalarımızda Aynı zamanda gençlerin müzikle uğraşmaları onların özgüvenlerini Bilindiği gibi, müzikle uğraşan çocuklar küçük yaşlarda kendilerine yeni öğrenim stratejileri geliştirmekte ve duygusal olarak daha güçlü olmaktadırlar. Amacımız derneğimizin filozofisini destekleyenlerle birlikte çocukların ve gençlerin toplumda mümkün olduğunca eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak ve dolyısıyla toplumun gelecegine atırım yapmaktır. 2008 yaz döneminden beri orkestramızda farklı etnik kökenli 60 gencimizi birleştirerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Düzenli ve sistemli müzik provalarımız dışında gurup gezilerimiz ve Bremen Tiyatrosu sanatçılarıyla ortak gprojelerimiz çalışmalarımızın önemli parçalarıdır.